El punt de partida del nostre ideari és el convenciment de que l’educació ha de ser quelcom a l’abast de tothom i a la vegada una tasca professional realitzada amb la màxima cura i atenció i partint d’uns valors i principis.

La base pedagògica que sustenta el nostre ideari és una pedagogia dinàmica, entenent aquesta com aquella pedagogia que entén a la persona i la societat com a quelcom en continu canvi, com quelcom flexible i divers. Això ens porta a entendre que no existeixen fórmules exactes en l’àmbit de l’educació i que cal que el treball educatiu estigui en continua revisió i supervisió per part dels professionals que la duen a terme. És per això que treballem a partir de grups o equips de treball que analitzen, avaluen i supervisen la tasca educativa de forma continuada per anar millorant-la i adaptant-la a les diferents necessitats.

Mitjançant la nostra acció educativa pretenem contribuir a una societat més sana, equilibrada, justa i engrescadora. És per això que treballarem per promoure valors entre els infants i les famílies com:

–          La cooperació i la solidaritat

–          La responsabilitat i corresponsabilitat

–          La participació i implicació social

–          El respecte

–          L’acompanyament i l’ajuda mútua

Entenem que aquesta valors i principis que creiem imprescindible promoure a nivell social només ho podem fer mitjançant la mobilització d’estructures i aquesta mobilització d’estructures només és possible mitjançant l’acció. Actuant, jugant, implicant-nos, participant,… arribem a assolir aquests valors i principis; i només així. Per aquest motiu la nostra forma de treball parteix d’una metodologia dinàmica i activa que es tradueix en la metodologia del joc en els nens i en la metodologia vivencial en els adults.