Política legal

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats son confidencials. Els mateixos tenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-ho del seus sistema y avisar al remitent mitjançant reenviament a la seva adreça electrònica; no ha de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.
La seva adreça de correu electrònic junt amb les seves dades personals consten a un fitxer titularitat de l’associació PAIDO. La finalitat d’aquest és mantenir el contacte amb vostè. Si vol saber de quina informació disposem de vostè, modificar-la o cancelar-la, pot fer-ho enviant un escrit a l’efecte, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: C/ Lluis Companys, 1-3, local 5, Viladecans o a través del correu electrònic info@paido.org. Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge i els seus arxius adjunts no continguin virus i, si fos el cas, eliminar-los.