Inscripcions Casals d’Estiu

Ja tenim disponibles les planificacions i inscripcions dels casals d’Estiu.

La filosofia PAIDO es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits, valors, relacions, participació, diversió…), i treballem específicament les qualitats tècniques i de coneixement necessàries per a l’execució de cada activitat.
La primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i nenes el ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formantse com a persones mitjançant uns valors treballats a través del joc.

A continuació trobareu tota la informació referent a la vostra escola.