Protocol d’actuació en cas d’emergència

En el cas de que l’infant pateixi algun accident que se’n derivi de les activitats realitzades al casal, el qual es consideri de gravetat, el protocol a seguir serà el següent: 
– Protegir a l’infant i trucar al 112 (telèfon d’emergències) i explicar la situació. 
– En cas que el servei d’emergències consideri que NO és necessària la seva intervenció però si que l’infant a de rebre atenció mèdica no urgent, es procedirà a trucar a la família (mare, pare o tutor/a legal) per a que se’n facin càrrec. Si la família no se’n pogués fer càrrec o no es pogués contactar amb ella, l’Associació PAIDO utilitzarà un TAXI per al desplaçament no urgent ni especialitzat amb l’acompanyament d’un adult per a que l’infant rebi atenció mèdica a la mutua, CAP o Hospital més proper. 
– En cas que el servei d’emergències consideri que SI és necessària la seva intervenció algun dirigent del casal d’estiu es farà càrrec de l’infant mentre l’ambulància arriba. Es procedirà a avisar a les famílies sempre i quan la situació ho permeti.