Durant el període en que els centres educatius fan jornada intensiva proposem realitzar “LES DIVERTARDES DE JUNY”. Un espai lúdic per a cobrir la franja horària de tardes que durant el curs cobreix l’escola i que servirà per a que el nen o nena continuï gaudint a l’escola.

Aquesta proposta genèrica és flexible, pel que ens podem adaptar a les necessitats de cada AMPA i centre i oferir temàtiques específiques, horaris diferents i serveis complementaris que el centre o l’AMPA creguin oportú i encaixin amb el nostre projecte de treball.

Us recordem que les activitats de Paido compleixen tots els protocols i mesures de seguretat establertes.

Divertardes de Juny