Durant el període en que els centres educatius fan jornada intensiva proposem realitzar “LES DIVERTARDES DE JUNY”. Un espai lúdic per a cobrir la franja horària de tardes que durant el curs cobreix l’escola i que servirà per a que el nen o nena continuï gaudint a l’escola.

Aquesta proposta genèrica és flexible, pel que ens podem adaptar a les necessitats de cada AMPA i centre i oferir temàtiques específiques, horaris diferents i serveis complementaris que el centre o l’AMPA creguin oportú i encaixin amb el nostre projecte de treball.

Em priortizat l’activitat al aire lliure per tal que sigui una activitat mes segura. Així com la realització de grups de 6 nens/es tal com marca ara el protocol de les activitats de lleure.

Us recordem que les activitats de Paido compleixen tots els protocols i mesures de seguretat establertes.

Projecte divertardes de juny

Divertardes de Juny

por | Jun 8, 2021

 • Gestió Directa:
  • Garrofer
  • Sant Climent
  • Rafael Casanova
 • Gestió Indirecta
  • Montserratina
  • Pau Casals