Activitats artistiques extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El nostre eix de treball principal és col·laborar amb les Associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles en l’organització d’activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars son un espai de relació i aprenentatge molt necessari en la societat actual. Els nens i nenes necessiten espais d’esbarjo i relació informals més enllà de l’escola. L’organització social i d’urbanisme actuals dificulten que es donin de forma natural, pel que generar uns espais dins de l’escola però fora de l’horari lectiu que facin possibles aquests espais de relació i esbarjo és interessant i necessari.

L’objectiu principal, doncs, de les activitats extraescolars és generar un marc de relació al voltant d’un centre d’interès educatiu. Ens relacionem fent un esport, fent unes manualitats, fent anglès o Informática,… Ens relacionem entre nosaltres, amb els adults, amb el món,… Aprenem l’objecte del centre d’interès però també aprenen a viure, a relacionar-nos, a responsabilitzar-nos, a fer-nos autònoms, a compartir, a crear, a imaginar, a formar part d’un grup, a saber que podem aportar al grup, a acceptar normes i límits,…

El nostre eix de treball principal és col·laborar amb les Associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles en l’organització d’activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars son un espai de relació i aprenentatge molt necessari en la societat actual. Els nens i nenes necessiten espais d’esbarjo i relació informals més enllà de l’escola. L’organització social i d’urbanisme actuals dificulten que es donin de forma natural, pel que generar uns espais dins de l’escola però fora de l’horari lectiu que facin possibles aquests espais de relació i esbarjo és interessant i necessari.

L’objectiu principal, doncs, de les activitats extraescolars és generar un marc de relació al voltant d’un centre d’interès educatiu. Ens relacionem fent un esport, fent unes manualitats, fent anglès o Informática,… Ens relacionem entre nosaltres, amb els adults, amb el món,… Aprenem l’objecte del centre d’interès però també aprenen a viure, a relacionar-nos, a responsabilitzar-nos, a fer-nos autònoms, a compartir, a crear, a imaginar, a formar part d’un grup, a saber que podem aportar al grup, a acceptar normes i límits,…

Fem activitats de lleure de tot tipus, de caire esportiu, cultural i formatiu i a la mida de cada escola i AMPA.

Tenim com a objectiu principal de les activitats extraescolars que els nens i nenes adquireixin un hàbit de lleure sa, constructiu i de creixement personal, pel que allò bàsic és que gaudeixin d’aquest lleure. L’adquisició de les habilitats i coneixements propis de cada activitat son objectius específics de cada activitat que sempre respecten aquest objectiu global.

És per això que la metodologia de treball principal que proposem per les activitats extraescolars és la metodologia del joc. Si els nens i nenes juguen des que neixen és perquè el joc els hi proporciona una base a partir de la qual anar assumint, interpretant, integrant i estructurant el món que els envolta i a sí mateixos. Respectem la seva forma d’aprenentatge natural ja que és la manera com entenem que incorporaran els valors, hàbits, habilitats i coneixements que pretenen transmetre.

Activitats Paido